«Силлено» ЖШС-ның сатып алулары мынадай нормативтік-құқықтық актілермен реттеледі:

«Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерін сатып алу туралы» 2021 жылғы 08 маусымдағы № 47-VII ҚР Заңы

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібі

«Силлено» ЖШС сатып алуды өткізумен байланысты барлық рәсімдерді (ұзақ мерзімді сатып алу жоспарлары, жылдық сатып алу жоспарлары, хабарландырулар, хаттамалар және т.б.) «Самұрық-Қазынаның» сатып алу порталында жүзеге асырады.

Сатып алу мәселелері бойынша жауапты тұлғалар

Сатып алу және әкімшілік жұмыс департаменті: +7 (7172) 648 323, +7 (7172) 648 324.

Ерекше тәртіпті қолдана отырып сатып алу тізбесі
Тізімді жүктеу
Ерекше тәртіп шеңберінде тауарлар, жұмыстар және көрсетілетін қызметтер бойынша әлеуетті өнім берушілерді алдын ала біліктілік іріктеуді жүргізу туралы хабарландыру